Home ASIA KIOTO: Ginkaku-Ji, Camino de la Filosofía, Gion, Inari, Kinkaku-ji, Ninna-Ji, Bamboo Forest & Nara